Huisregels

Huisregels Oldtimerfestival Rinsumageast

De huisregels zijn onderverdeeld in vier categorieën:

 • A) Het bestuur regelt
 • B) De deelnemers regelen
 • C) Aansprakelijkheden
 • D) Algemeen

————————————————————

A) Het bestuur regelt

 • De organisatie gaat uit van 1 deelnemer per inschrijving (ongeacht het aantal voertuigen en/ of machines die meegenomen worden);
 • Parkeergelegenheid voor deelnemers;
 • Dat overmatig drankgebruik niet getolereerd wordt;
 • Dat er voor alle zaken die niet voorkomen in deze huisregels er een bindende uitspraak gedaan wordt door het bestuur.

B) De deelnemers regelen

 • Dat al het door deelnemer ingebrachte materiaal minimaal voldoende WA verzekerd is;
 • Dat er uitsluitend veilig en met deugdelijk materiaal gewerkt wordt;
 • Dat de veiligheid en gezondheid van een ieder nimmer in gevaar kan komen;
 • Dat de aanwijzingen van de medewerkers van het festival altijd opgevolgd worden;
 • Indien mogelijk een bordje met informatie over het tentoongestelde materiaal;
 • Opvangbakken en/ of zeil voor onder de machines;
 • Zelf het afvoeren van verontreinigende stoffen zoals lek olie en opvangmateriaal;
 • Dat het laden en lossen op een veilige manier gebeurd, houd publiek op afstand;
 • Er geen alcohol wordt genuttigd tijdens het festival door deelnemers die rondrijden met machines en deelnemers die demonstraties geven;
 • Dat werkende machines op veilige afstand blijven voor het publiek;
 • Dat het materiaal ten toon gesteld blijft tot het einde van het festival;
 • Dat er alleen met toestemming van de organisatie op het evenemententerrein gereden wordt tijdens openingstijden voor het publiek;
 • Dat er alleen historisch materiaal op het evenemententerrein komt.

C) Aansprakelijkheden

 • Het bestuur, de medewerkers of de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade, vermissing en/of diefstal;
 • De deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van het morsen van olie en andere verontreinigende stoffen
 • De deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van chemisch afval;
 • Het betreden van het evenemententerrein geschied op eigen risico, zie bord bij
 • Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ongevallen en/of kosten aangericht door personen of voortvloeiend uit overtredingen van de wet;
 • Het materiaal dient minimaal WA verzekerd te zijn door eigenaar of deelnemer;
 • U doet dit op eigen risico.
 • Bezwaren op bovengenoemde regels zijn alleen vooraf bespreekbaar met het
 • Uitzonderingen worden alleen gegeven door het bestuur.

D) Algemeen

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico. De organisatie van het Oldtimerfestival kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

 • Toegang is alleen mogelijk met een geldige entreekaart. Gekochte kaartjes worden door de organisatie niet teruggenomen;
 • Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Zonder geldig legitimatiebewijs krijgt u geen toegang tot het evenement;
 • Toegang tot het evenemententerrein tijdens het Oldtimerfestival is voor personen vanaf alle leeftijden;
 • Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij u te dragen.
 • Indien u medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert dient u het evenemententerrein te verlaten;
 • De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes of fraude bij legitimatie) wordt aangifte gedaan bij de politie.

Helaas is op het feesttrein pinnen niet mogelijk. Iedereen wordt verzocht voldoende contant geld mee te nemen. De dichtstbijzijnde pinautomaat is gevestigd te Damwoude, ongeveer 3 kilometer vanaf het evenemententerrein.

Consumpties/Alcohol

 • In de feesttent wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar;
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven;
 • Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol;
 • Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenemententerrein mee te nemen naar het evenemententerrein;
 • Bekers en etenswaren mogen niet worden meegenomen buiten het evenemententerrein.

Roken en drugs

 • Het is in de tent(en) niet toegestaan te roken. Roken is allen toegestaan buiten op het terrein;
 • Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing;
 • Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruikten, te bezitten of te verhandelen.

Beeld en fotografie

Tijdens het festival zullen foto’s en video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt en het festivalterrein betreedt gaat hier mee akkoord.

Op het festival kan meer dan 85 Db (a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenemententerrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken dan wel zorg voor goede bescherming van uw oren (oorkleppen of dopjes) ook voor uw kinderen.

Parkeren/rijwielstalling

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan wordt gehouden, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

Promotionele activiteiten

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

Overige situaties

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.