Mini trekkertrek

Reglement

mini trekkertrek

*De deelnemer dient WA verzekerd te zijn,  De wedstrijdleiding is niet op de hoogte van de voorwaarden gesteld door de verzekeraar van de deelnemer. De deelnemer dient dit zelf te inventariseren. (Houd rekening met eventueel eigen risico en uitsluiting van motorvoertuigen; vraag dit na bij uw eigen WA verzekering)

*De wedstrijd wordt onderverdeeld in een Standaard en Special klasse.
*Meerijden is op het gehele terrein verboden, zodoende ook tijdens de trekpoging.

Leeftijd

De minimale deelname leeftijd is vanaf 12 jaar, deelnemers van 12 tot 16 jaar mogen deelnemen onder begeleiding van een volwassenen (ouder).

Standaard

*Er word gewogen incl bestuurder.
*De zitmaaier is voorzien van de orginele motor.
*Het chassis van de grasmaaier moet in originele staat verkeren. Er mogen geen modificaties gedaan zijn aan de dragende constructie.
*Er wordt alleen getrokken met een standaard zitmaaier.
Er mogen GEEN aanpassingen gedaan worden aan de grasmaaier. De grasmaaier moet verkeren in de staat zoals vermeld staat in de catalogus van de fabrikant. Alles wat niet origineel op de grasmaaier zit en het resultaat van de trek beïnvloed, wordt als modificaties gezien. (bijvoorbeeld; ander bandenprofiel, ect.). Echter mag er wel extra gewicht toegevoegd worden aan de grasmaaier, mits dit deugdelijk is gemonteerd en gedragen kan worden door de constructie van de grasmaaier
*Het maaidek/balk mag niet onder de grasmaaier vandaan gehaald worden.
*De grasmaaier moet voorzien zijn van banden met een gazonprofiel. Andere type banden zijn niet toegestaan.

Special

Er word gewogen incl bestuurder.
*De special klasse mag zonder maaidek meedoen.
*De keuze voor banden is vrij.  Ijzeren kammen e.d. zijn niet toegestaan.
*Er mag extra gewicht worden toegevoegd mits deze deugdelijk word bevestigd en niet tijdens de trekpoging los kan raken.
*Een stijger begrenser is niet verplicht maar word wel aangeraden.

De koppeling aan de sleepwagen

*Het aankoppelpunt van de zitmaaier moet minimaal 2 cm dik zijn en mag niet hoger zijn dan het hart van de achteras.
*Het aankoppelpunt mag niet meer dan 40 cm, gemeten in horizontale zin, achter het hart van de achteras uitsteken.
*Er wordt gewerkt met een hoogteverschil van zo’n 15cm, gemeten tussen het aankoppelpunt van de zitmaaier en van de sleepwagen.
Dit wil zeggen:
–Als het aankoppelpunt van de zitmaaier, gemeten vanaf de begane grond, op 23 cm ligt, wordt de trekkoorde op 8 cm hoogte aan de slede van de sleepwagen bevestigd.
–Als het aankoppelpunt van de zitmaaier, gemeten vanaf de begane grond, op 32 cm ligt, wordt de trekkoorde op 17cm hoogte aan de slede van de sleepwagen bevestigd.
Dit wordt gedaan om een zo eerlijk mogelijk wedstrijdbeeld te verkrijgen.